CAMBERJUSTERING

Camberjusteringssatser är ett kit med excentriska bultar, som ersätter övre bultinfästningen på spindeln till bilar med McPherson fjäderben. Satserna ger möjlighet till justering av cambervinklarna mellan + 3 grader till – 3 grader utöver original justering.
Camberjusteringssatser finns till de flesta bilmodeller med McPherson fjäderben.

LISTA  H&R Camberjusteringssatser      klicka här